Indhold

Umbraco CMS og Newsletter Studio integration: HTML24 udvikler oplysningshjemmeside om kopivarer og piratkopiering til 12 myndigheder

Fra idéer til aktiver

Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper danske virksomheder med vejledning og med at beskytte deres ideer og opfindelser, så de bliver til aktiver.

Styrelsen udsteder patenter og registrerer designs, varemærker og brugsmodeller – og arbejder altid på at sikre gode vilkår for danske virksomheder inden for IP-området både nationalt og internationalt.

En ny informationshjemmeside

Bag den nye hjemmeside – jegvælgerægte.dk – står de 12 myndigheder i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser, som arbejder tæt sammen om at bekæmpe handlen med kopivarer og ulovlig streaming af fx musik og film. Patent- og Varemærkestyrelsen er sekretariat for netværket, og har derfor stået for samarbejdet med HTML24 om udvikling af den nye hjemmeside.

For at styrke oplysningsindsatsen mod kopivarer og piratkopiering ønskede myndighedsnetværket at udvikle en ny oplysningshjemmeside på området.

Patent- og Varemærke styrelsen søgte derfor en ekstern leverandør til udvikling af software-delen af hjemmesiden. Den nye hjemmeside skal gøre det nemt og enkelt for forbrugere og virksomheder at få information om kopivarer og piratkopiering – og formidlet på en vedkommende og moderne måde.

Den nye hjemmeside skal desuden være egnet til at indgå i alle kommende oplysningsindsatser på området, hvor der kan henvises til hjemmesiden for mere information.

Efter indhentning af tilbud og indledende samtaler valgte Patent- og Varemærkestyrelsen HTML24 til at hjælpe dem med at udvikle en moderne, visuel, og brugervenlig hjemmeside.

Den samlede platform skulle være

  • Moderne og responsiv
  • Bruger- og mobilvenlig
  • Integreret med nyhedsbrevssystemet

Integreret nyhedsbrev

Blandt ønskerne fra Patent- og varemærkestyrelsen var muligheden for at integrere udsendelsen af nyhedsmails. Det implementerede HTML24.

Læs videre herunder eller

Teknologier

Umbraco, API-integration, Newsletter studio, C# og .NET

Tid

92 dage

Kode

2505 linjer

Ansvar

Andrius Bendikas, Daniela Popescu

Skal vi ringe eller skrive til dig? Udfyld felterne herunder.

Dong case

Resultat

Patent- og Varemærkestyrelsen leverede selv det visuelle layout, stuktur og indhold til hjemmesiden. Opgaven for HTML24 bestod i at opbygge den IT-mæssige løsning. Det var et krav fra Patent- og Varemærkestyrelsen, at hjemmesiden skulle bygges i Umbraco CMS.

HTML24 har bygget et fuldt responsivt website, der fungerer uanset om den tilgås via PC, mobil eller tablet.

HTML24 har desuden bygget en søgbar og brugervenlig domsdatabase. Når myndighederne har uploadet dommene heri, vil den kunne tilgås via jegvælgerægte.dk, hvor den skal erstatte den eksisterende domssamling, som ligger i et Excel-ark.

Patent- og Varemærkestyrelsens har leveret det visuelle layout, struktur og ønsker til søgefunktioner til HTML24, som på baggrund heraf byggede en databaseløsning med avancerede søgefiltre, som væsentligt forbedrer brugervenligheden og søgbarheden ift. den tidligere løsning.

Integreret nyhedsbrev

For at kunne dele information om bekæmpelse af kopivarer og piratkopiering har det været et ønske fra Patent- og Varemærkestyrelsen at have mulighed for at udsende et nyhedsbrev via hjemmesiden.

Valget faldt på Newsletter Studio, som HTML24 integrerede med Umbraco websitet.

Patent- og Varemærkestyrelsen udtaler om samarbejdet med HTML24:
Vi er meget tilfredse med det færdige resultat. Samtidig har vi haft en god dialog med HTML24 igennem hele forløbet”, siger sektionschef hos Patent- og Varemærkestyrelsen, Barbara Suhr-Jessen.

Dong case

Skal vi også hjælpe dig med at finde vej igennem det digitale landskab? Giv Bo et praj, så giver vi retning.

+45 4241 6160 eller bm@html24.dk

Bo Møller, adm. direktør.

Bo Bo